Архівний відділ

Бочкай Віра Миколаївна

Начальник архівного відділу

Тел: (03141) 2-21-09
e-mail: beregszasz_rada@bereg.net.ua

посадова інструкція

Розпорядок роботи відділу:

1. Тривалість робочого дня з  8.30 до 18.00 київ.час
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00 київ.час

Адреса:

Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 7, 90202

Положення про архівний відділ

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надає архівний відділ Берегівської міської ради

Загальна інформація

Берегівськай міський архів утворено на підставі рішення виконавчого комітету Берегівської міської ради від 28.02.2007 року № 142 «Про створення архівного відділу міської ради». Фактично відділ працює з 01.11.2007 року.

Архівний відділ Берегівської міської ради є самостійним структурним підрозділом і виконавчим органом міської ради, підзвітний та підконтрольний Берегівській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень у галузі архівної справи і діловодства підконтрольний також Державному архіву Закарпатської області.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, а також Положенням про архівний відділ міської ради.

У здійсненні повноважень у галузі архівної справи і діловодства відділ керується наказами Держкомархіву України, Державного архіву Закарпатської області.

Структуру, загальну чисельність та штатний розпис відділу затверджує міський голова м. Берегове.
Статус посадових осіб відділу визначається згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

Відділ ліквідовується та реорганізовується міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.