Управління земельних відносин Берегівської міської ради

Сенько Володимир Андрійович

Начальник управління земельних відносин

Тел:
e-mail: uzvbmr@gmail.com

посадова інструкція

Структура відділу:

Кулик Максим Сергійович Головний спеціаліст посадова інструкція
Радомська Наталія Василівна Головний спеціаліст посадова інструкція

Розпорядок роботи відділу:

1. Тривалість робочого дня з 8.30 до 18.00 київ.час
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00 київ.час

Адреса:

90202, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Хмельницького Богдана, 7

Упрaвлiння земельних відносин Берегівської міської ради

є виконавчим органом Берегівської міської ради. Управління підзвітне та пiдконтpольне Берегівській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Берегівської міської ради, міському голові міста Берегове та заступнику міського голови.

Управління в своїй діяльності керується Конститyцiєю України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Укpaїні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про землеустрій», «Про оренду землі», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про охорону земель», іншими законами i нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Положенням про управління.

Основні функції управління:

1.1. Виконання повноважень із вилучення (викупу) земельних ділянок, надання під забудову та для інших потреб земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам.
1.1.1. Разом з відділом містобудування та архітектури Берегівської міської ради надання інформації юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.
1.1.2. На підставі необхідних документів, матеріалів та розрахунків, що обґрунтовують необхідність відведення земельної ділянки або оформлення прав на неї, підготовка пропозицій (доповідні записки) за результатами розгляду заяв громадян та клопотань юридичних осіб про можливість вилучення, передачі у власність або надання в користування земельних ділянок.
1.1.3. Підготовка матеріалів на розгляд постійної комісії із земельних питань, управління майном та містобудування.
1.1.4. Підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам.
1.1.5. Підготовка проектів рішень міської ради про надання дозволу фізичним та юридичним особам на розроблення документації із землеустрою.
1.1.6. Підготовка проектів рішень міської ради про затвердження документації із землеустрою.
1.1.7. Підготовка проектів рішень міської ради про скасування, відміну, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень.
1.1.8. Відповідно до повноважень управління, замовляти документацію із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою як суб’єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб.
1.1.9. Розгляд інших питань в галузі земельних відносин відповідно до законодавства.

1.2 Перевірка, оформлення, реєстрація, підготовка документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок тощо:
1.2.1. Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою.
1.2.2. Підготовка угоди про розірвання та припинення договорів оренди землі.
1.2.3. Підготовка договорів на дольову участь у землекористуванні та додаткові угоди до них.
1.2.4. Підготовка податковим органам щомісячної звітності про укладені договори оренди землі та договори на дольову участь у землекористуванні.
1.2.5. Підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок.

1.3. Контроль за виконанням умов договорів оренди землі:
1.3.1. Організація та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов’язків відповідно до укладених договорів.
1.3.2. Здійснення в межах повноважень контролю за надходженням коштів від орендної плати за землю.

1.4. Продаж земельних ділянок комунальної власності:
1.4.1. На підставі необхідних документів, матеріалів, розрахунків, що додаються до заяв громадян та клопотань юридичних осіб, підготовка пропозицій про можливість продажу земельних ділянок або про відмову в продажі із зазначенням причин відмови.
1.4.2. Підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок юридичним особам.
1.4.3. Підготовка та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
1.4.4. Контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок.

1.5. Продаж земельних ділянок (права оренди) на конкурентних засадах:
1.5.1. Організація проведення земельних торгів;
1.5.2. Разом з відділом містобудування та архітектури Берегівської міської ради формування переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах.
1.5.3. Підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету про затвердження переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах.
1.5.4. Підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок (права оренди) на земельному аукціоні (конкурсі).

1.6. Ведення реєстру прийнятих рішень в галузі земельних відносин.

1.7. Внесення пропозицій про встановлення та зміну меж міста відповідно до чинного законодавства.

1.8. Розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організація та підготовка відповіді на них, прийом громадян.

1.9. Надання в установленому порядку та в строки, передбачені запитом, посадовим особам виконавчих органів Берегівської міської ради документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

1.10. Здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на управління завдань.

Положення про управління земельних відносин Берегівської міської ради