Управління міського господарства і благоустрію

Міщенко Вячеслав Миколайович

Начальник управління міського господарства та благоустрою

Тел: (03141) 2-21-44
e-mail: umkg.liza520@gmail.com

посадова інструкція

Міщенко Вячеслав Миколайович

Апарат управління:

Бондаренко Надія Анатолівна Головний спеціаліст та головного бухгалтер посадова інструкція тел.: (03141) 2-21-44
Феньєш Єлізавета Юліївна Головний спеціаліст посадова інструкція
Пантелеєва Олена Вікторівна Спеціаліст І категорії посадова інструкція

Сектору благоустрою:

Реплюк Юрій Петрович Головний спеціаліст – інспектор посадова інструкція тел.: (03141) 2-21-44
Беліан Андрій Михайлович Головний спеціаліст – інспектор посадова інструкція

Розпорядок роботи відділу:

1. Тривалість робочого дня з 8.30 до 18.00 київ.час
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00 київ.час

Адреса:

Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 7, 90202

E-mail:

umkg.liza520@gmail.com

Положення про управління міського господарства та благоустрою

Річний план закупівель на 2016 рік

Управління міського господарства та благоустрію Берегівської міської ради. Код ЄДРПОУ 26099415

Річний план закупівлі на 2016 рік (змінами)
 1. Управління міського комунального господарства м. Берегово (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Берегівської міської ради, підзвітним і підконтрольним міському голові .
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про управління.
 3. Основними завданнями управління є:
  • забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;
  • аналіз стану житлово-комунального господарства міста і підготовка пропозицій до проекту міського бюджету щодо фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою міста;
  • забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
  • організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою міста, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
  • виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства, координація та організаційно-методичне забезпечення діяльності і роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
  • підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, що надаються населенню міста, забезпечення належного утримання та експлуатації житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства;
  • виконання функцій замовника з проектування, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства міста і капітального ремонту житлового фонду;
  • регулювання у межах своєї компетенції діяльності суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства;
  • здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, у тому числі прибудинкових територій;
  • вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.
 4. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами.
 5. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.
 6. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.
  • Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає міський голова в межах виділених асигнувань.
  • Кошторис і штатний розпис управління затверджує міський голова після попередньої їх експертизи в фінансовому управлінні .
 7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 8. До складу управління входить сектор з благоустрою міста Берегово, який діє на підставі Положення про сектор з благоустрою міста Берегово управління міського комунального господарства виконавчого комітету Берегівської міської ради в межах штатного розпису.
№ з/п Найменування робіт Термін виконання
1. Підготовка статистичних звітів Щоквартально
2. Контроль за виконанням робіт згідно титульних списків постійно
3. Аналіз роботи ТОВ “Берег Вертикал” згідно графіку
4. Аналіз роботи КП “ЖЕК згідно графіку
5. Аналіз роботи МШРБД згідно графіку
6. Аналіз роботи ТОВ “Водоканал Карпатвіз згідно графіку
7. Підготовка господарського комплексу та бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період серпень – травень
8. Контроль над ходом роботи та створенню ОСББ постійно
9. Проведення санітарної очистки міста Квітень-вересень
10. Замовлення проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт по мірі необхідності
11. Переведення об’єктів житлово-комунальної сфери на використання альтернативних джерел енергії з метою виконання загальної програми енергозбереження вересень
12. Робота із контрольними документами Постійно
13. Робота із зверненнями громадян Постійно
14. Робота сектору по благоустрою з юридичними та фізичними особами по приведенню в належний стан міста Постійно
15. Підготовка проектів рішень МВК та сесії міської ради Щомісячно
16. Підготовка проектів розпоряджень постійно
17. Висвітлення в ЗМІ інформації про роботу УМКГ, комунальних підприємств, ОСББ та інших постійно